Ναυτιλιακές Υποθέσεις - Γκίκας Λεωνίδας στον Πειραιά

 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να καλύψει ναυτιλιακές υποθέσεις.

Πιο αναλυτικά:Ι

  • διοκτησίες πλοίων
  • Ship Brokers
  • Κατασχέσεις πλοίων
  • Απαγόρευση απόπλου
  • Πλειστηριασμοί πλοίων
  • Ειδικές έρευνες για ναυτιλιακές υποθέσεις